Pedagogy

Publications
Stacks Image 147
A theory book about harmony, chord progressions and re-harmonisation in jazz music. Available only in Finnish.

Jazzmusiikin harmonia käsittelee jazz- ja populaarimusiikin keskeisiä harmoniailmiöitä. Kirja sopii sekä keski- ja ylemmän asteen oppilaitosten että itseopiskelijan perusteokseksi. Kirjasta on pyritty tekemään käytännönläheinen linkittämällä esiteltävät ilmiöt jazzmusiikin mestareiden sävellyksiin. Nämä on koottu luetteloksi nuottikirjaviittauksineen. Oppimisen ja opettamisen helpottamiseksi jazzmusiikin pääosin englanninkielistä termistöä on suomennettu ja koottu sanastoksi lyhyin selityksin.
Stacks Image 149
This site will introduce you to the method of learning to improvise traditionally used by jazz and popular music professionals. Their methods have always been many and varied-what we will look at here is merely a brief introduction to this fascinating technique of self-expression.
The aim of this site is to introduce newcomers to improvisation and to boost more advanced music students and teachers with new ideas.

Afroimpro on sivusto, joka esittelee menetelmiä, joilla rytmimusiikin taitajat ovat opiskelleet improvisointia kautta aikojen. Sivuston tavoitteena on herättää mielenkiintoa improvisointiin, toisaalta antaa uusia ideoita jo pidemmällä oleville opiskelijoille ja opettajille.
Stacks Image 181
Phrasing Aid is an interactive web application foar studying and practising jazz phrasing. You can write rhythms and the application repeats them with triplet feel. Speech sounds will be used when practising the rhythms.

Fraseerausapuri on väline jazzfraseerauksen harjoitteluun. Apuri on interaktiivinen nettisovellus, johon voit kirjoittaa rytmejä, jotka apuri toistaa kolmimuunteisesti. Harjoittelu tapahtuu laulamalla, joka on tehokas tapa fraseerauksen opiskelussa.
Education
Olen opettanut aktiivisesti koko muusikon urani ajan ja kehitän jatkuvasti pedagogisia työkaluja opettamisen ja oppimisen avuksi.
I have been teaching actively throughout my career and develop constantly pedagogical tools to aid teaching and learning.
Opetusalueitani - Teaching subjects:

Pop/jazz piano
Pop/jazz theory
Pop/jazz improvisation
Improvisation for classical musicians

Yhteistyötahoja - Collaboration partners:

Sibelius Academy
Royal Conservatoire The Hague
The Frankfurt University of Music and Performing Arts
Nepal Music Center
Karelia-AMK
Kuopion Konservatorio
Suomen puolustusvoimat